Profile picture for user Jankovčín Lukáš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019
Koniec magisterského štúdia
2020/2021
+1
Spolupráca s

Mgr. a ArtD. ročník

Video

Tento projekt sa stal víťazom festivalu Áčko 2021 v kategórii Vizuálne efekty.

Jankovčín Lukáš
Typ cvičenia