2015 Greenscreen workshop AVFX

24.4.2015 sa uskutočnil workshop vizuálnych efektov AVFX. Lektori Ing. Marek Ježo a Bc. Michal Šabík prezentovali vizuálne efekty.

Workshop mal dve časti. V prvej časti účastníci riešili problematiku praktickou realizáciou na príkladovej štúdii:

Workshop mal dve časti. V prvej časti sa účastníci zúčastnili nakrúcania podkladových záberov, ktoré v druhej časti workshopu boli vložené do pripravených záberov. 

Využitie vizuálnych efektov pri tvorbe anmorfóz. Vizuálne skresľovanie.
V druhej časti študent magisterského štúdia prezentoval workflow časti svojho pripravovaného projektu mocapu:
Tvorba 3D charakteru s využitím 3D scaneru a FullBody motion capture.

Propagačný plagát k podujatiu vyhototvil Martin Pikulík ako študent 1. ročníka AVFX a študent 1. mgr. štúdia Michal Šabík.