Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku.

Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, na 76. zasadnutí v dňoch 2. - 4. apríla 2014 v Bratislave uznesením č. 76.9.1 schválila pilotný projekt s názvom „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“. Vysoké školy na žiadosť Akreditačnej komisie predložili na posúdenie 77 návrhov. Akreditačná komisia 29. júna 2015 vyhodnotila a prijala 37 špičkových vedeckých tímov vysokých škôl.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave predložila v 1. výzve na posúdenie 2 návrhy, z ktorých Akreditačná komisia akceptovala oba návrhy na identifikáciu špičkových vedeckých tímov. Podľa náročných, medzinárodne akceptovaných kritérií zaradila Akreditačná komisia VŠMU medzi osem ocenených vysokých škôl na Slovensku. Ministerstvo školstva podporilo špičkové tímy poskytnutím účelovej dotácie na roky 2016 až 2020.

Za špičkový vedecký tím Filmové štúdio FTF VŠMU v zložení: Martin Šulík, členovia tímu: Marek Leščák, Zuzana Liová, Róbert Kirchhof, Peter Kerekeš.

Za špičkový vedecký tím Vizuálne filmové efekty v zložení - vedenie tímu: Ľudovít Labík, členovia tímu: Ladislav Dedík, Andrea Vrábelová, Marek Ježo, Marek Hollý.

Vedúci Ateliéru VFXHD, Dramaturgia, Tvorba VFX, Tvorba HD
Doc. Ing. Ladislav Dedík, ArtD.
Vizuálne efekty, teória - projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výskumná kategória špičkového tímu VFX Visual Effects Studio.

Popis kategórie vedy o zobrazovaní a fotografickej technológii:

Imaging Science & Photographic Technology zahŕňa zdroje, ktoré pokrývajú rozpoznávanie vzorov, analógové a digitálne spracovanie signálu, diaľkové snímanie a optickú technológiu. Táto kategória zahŕňa aj zdroje o fotografickom procese (konštrukcia fotografických zariadení a chémia fotografie), ako aj strojovo podporované zobrazovanie, záznamové materiály a médiá a vizuálna komunikácia a obraz.

V preklade:

„Popis zobrazovacej vedy a fotografickej technológie:

Technológia Imaging Science & Photography zahŕňa metódy, ktoré detegujú rozpoznávanie obrazu, analógové a digitálne spracovanie signálu, diaľkové snímanie a optické technológie. Táto kategória zahŕňa aj zdroje pre fotografický proces (fotografické inžinierstvo a fotografickú chémiu), ako aj počítačom podporované zobrazovanie, záznamové materiály, médiá, vizuálnu komunikáciu a obrázky.“

Aktivity realizované a podporované špičkovým VFX tímom v rokoch 2015 - 2022.