Profile picture for user Jankovčín Lukáš
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019
+1
Spolupráca s

3. Bc. ročník

Jankovčín Lukáš
Typ cvičenia