Profile picture for user Seidmann Maroš
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
+2

2. Bc. ročník

Video

Krátky príbeh/myšlienkový experiment o umelej inteligencií (AI), o prístupe ku stvoreniu AI. Naznačuje že kľúč k vytvoreniu AI podobnej človeku nieje len podobná inteligencia ale city a emócia.

Vedcovi/otcovi sa nedarí oživiť robota, pretože ho nevníma ako osobu ale ako stroj.

Seidmann Maroš
Fotodokumentácia