+2

2. Bc. ročník

Krátky príbeh/myšlienkový experiment o umelej inteligencií (AI), o prístupe ku stvoreniu AI. Naznačuje že kľúč k vytvoreniu AI podobnej človeku nieje len podobná inteligencia ale city a emócia.

Vedcovi/otcovi sa nedarí oživiť robota, pretože ho nevníma ako osobu ale ako stroj.

Seidmann Maroš
Fotodokumentácia