Profile picture for user Achberger Henrich
Začiatok magisterskeho štúdia
2017/2018
Koniec magisterského štúdia
2018/2019

Mgr. a ArtD. ročník

rychly koncept sci-fi vozidiel a model/shader jedneho z nich

Achberger Henrich
Fotodokumentácia
Popis fotodokumentácie

koncepty a 3d model vozidla