Profile picture for user Achberger Henrich
Začiatok magisterskeho štúdia
2017/2018
Koniec magisterského štúdia
2018/2019

Realizované práce

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium