Prvým krokom reagovať na kooperačné úsilie integrácie Ateliéru VFX a HD do medzinárodných aktivít v rámci FilmEU+, kde participujú tieto školy:

Lusófona University, Portugal
LUCA School of Arts, Belgium
Institute of Art Design and Technology Dún Laoghaire, Ireland
Tallinn University, Estonia
Lithuanian Academy of Music and Theatre, Lithuania
VIA University College, Denmark
National Academy for Theater and Film Arts "Krustyo Sarafov", Bulgaria
Academy of Performing Arts in Bratislava, Slovakia

je pomenovanie Štúdio AVFXHD Lab. Malo by podporovať experimentovanie pri zázname a postprodukcii 360° priestoru, experimentovanie vo virtuálnej produkcii, zmiešanej realite, umelej inteligencii a podporovať všetky najnovšie technologické trendy prenikajúce do kinematografie, do herného dizajnu a ich vzájomný prienik. Poskytne podporu krátkych školských kinematografických filmov všetkých žánrov a poskytne podporu tvorbe herných produktov študentov so zameraním na realizmus estetiky v HD, herecké výkony a podporu kinematograficky rozprávaného príbehu v HD. Veľkým cieľom je začleniť študentov VFX a HD do medzinárodných tímov pri nimi spoločne realizovaných projektoch so spoločným cieľom. AVFXGD Lab ako hlavný cieľ vidí v poskytnutí praktickej vzdelanostnej nadstavby študentom uplatniteľnej v dlhodobom kultúrnom výhľade vývoja VFX a HD v medzinárodnom európskom kontexte.