Filmová fakulta VŠMU bola prijatá medzi elitnú skupinu ôsmich univerzét Európy zoskupenú pod názov FilmEU+.

Spolupracujúcimi univerzitami sú:Mapa FilmEU+

Lusófona University, Portugal
LUCA School of Arts, Belgium
Institute of Art Design and Technology Dún Laoghaire, Ireland
Tallinn University, Estonia
Lithuanian Academy of Music and Theatre, Lithuania
VIA University College, Denmark
National Academy for Theatre and Film Arts “Krustyo Sarafov”, Bulgaria
Academy of Performing Arts in Bratislava, Slovakia

Boli vytýčené štyri oblasti spoluprác, ktoré budú zastrešovať: Ateliér dokumentárnej tvorby, Ateliér kameramanskej tvorby, Ateliér animvanej tvorby a Ateliér vizuálnych efektov a herného dizajnu.

Je pomenovaný AVFXGD Lab.

Pre pedagógov VFX a HD a členov Špičkového tímu vzniká potreba účasti v grantových výzvach a v možnostiach výučby aj zahrančných študentov na zahraničných univerzitách.

Základné myšlienky sú uvedené v priloženom dokumente.