2016 Greenscreen workshop AVFX

Dňa 22.4.2016 v čase od 10,00 do 14,00 na nádvorí FTF a v kinosále sa uskutočnil 4. ročník Workshopu Ateliéru vizuálnych efektov FTF VŠMU.

Študentmi 4. ročníka AVFX realizovali tieto témy:
 
1. Matúš Pniak: Realizácia greenscreenových záberov
2. Ľubomír Timko: Tvorba 3D konceptu v reklamnom priestore
3. Róbert Hruška: Grafický dizajn pre filmové titulky
4. Jozef Janík: Porovnanie štyroch renderovacích programov