Dňa 17.4.2020 v čase od 15,00-20,00  sa uskutoční konferencia VFX Ateliéru vizuálnych efektov FTF VŠMU s názvom:

PREMENY VIZUÁLNYCH EFEKTOV 2020

Miesto konania: Kinosála FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava

PROGRAM:

Ersin Ertan, doktorand so zameraním na VFX, FMK UTB Zlín, Česká republika.

Peter Bednárik, Institut für Analytische Volkswirtschaftslehre, Rakúsko. Game theory and evolutionary game theory.