Profile picture for user Hýbelová Michaela
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2020/2021

Do magisterského projektu sme zaradili nie len živly ktoré budú súčasťou cvičení v nadchádzajúcich rokoch, ale aj formu spolupráce s animátormi ako techniku 2D animácie implementovanej do spomínaného magisterského projektu.

Preto okrem rozličných techník spojený s objavovaním nových spôsobov tvorenia efektov sme sa rozhodli vytvoriť scény pomocou UnrealEnginu, Offline rendererov a programov ako Zbrush, Cinema4D, X-Particles, Marvelous Designer, Quixel, WorldCreator, Substance Painter, After Effects,Photoshop a Nuke. Ako vhodné rendre pre tento projekt (ktoré sú k dispozícií) považujeme :
Corona Renderer, Cycles4D, Arnold, a v prípade dostupnosti Redshift.

Príbeh by sme radi poňali metaforicky, s miernou hladinou komediálnosti, na základe nezmyselností či dialógu medzi postavami. Aj napriek komickým prvkom bude hlavnou myšlienkou život hlavnej postavy ktorá objavuje zmysel žitia.
Hl. postava: človek, mladé dievča, ktoré je stratené v živote, a nevie ktorým smerom sa vybrať, aby znova nabral zmysel.
Príbeh v jednej vete: Mladé, dospievajúce dievča, stratené v živote objaví jaskyňu, v ktorej na ňu čaká viac, než si pôvodne myslela.

Cieľ a inšpirácia
Príbeh by mal rozoberať vážnu tému vtipnými momentami, ktoré by odľahčovali situáciu.
Príbeh je inšpirovaný citátom Friedricha Nietzscheho ‘When you gaze long into the abyss. The abyss gazes also into you.’ pričom tejto vete dávame nový, doslovný význam.
Ďalšou inšpiráciou bol výsek z piesne “Beautiful Boy (Darling Boy) od Johna Lennona “Life is what happens to you while you're busy making other plans.”

Magisterský projekt - umelecký zámer
Reprezentačný projekt - umelecká časť
Klauzúrne pásmo
Making of projektov
Profesijný životopis