Profile picture for user Seidmann Maroš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
Koniec magisterského štúdia
2022/2023

Mgr. štúdium

Písomná analýza, Bc., Mgr., ArtD. teoretická práca
Fotodokumentácia