Do roku 2023 predmet viedol RNDr. Andrej Lúčny.

Po roku 2023 vedie Ing. Michal Ferko

Projekty

2-3.r-Bc. voliteľné

2-3.r-Bc. voliteľné

2-3.r-Bc. voliteľné

2-3.r-Bc. voliteľné

2-3.r-Bc. voliteľné

2-3.r-Bc. voliteľné

2-3.r-Bc. voliteľné

2-3.r-Bc. voliteľné

2-3.r-Bc. voliteľné

2-3.r-Bc. voliteľné

2-3.r-Bc. voliteľné