Profile picture for user Tomori Juraj
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2015/2016

Realizované práce

2-3.r-Bc. voliteľné

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

2-3.r-Bc. voliteľné

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník