Profile picture for user Benková Kristína
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023

1. Bc. ročník

Autoportrét
Video
Analýza projektu, synopsis, treatment