Profile picture for user Menke Matúš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024

2. Bc. ročník

Humorné, priam až videohry parodujúce video, v ktorom je znázornená fiktívna počítačová hra „Table Tennis“. V nej sa na opačných stranách stola stretávajú hráč profesionál a hráč amatér. To vyústi vo veľmi znepokojivý zápas, ukončený efektným smashom profesionálneho hráča a potupou amatéra.

Video