Profile picture for user Fajta Michal
Začiatok bakalárskeho štúdia

1. Bc. ročník

Video
Analýza projektu, synopsis, treatment