Profile picture for user Ďurica Lukáš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2020/2021
Koniec magisterského štúdia
2021/2022

Mgr. a ArtD. ročník

Video
Písomná analýza, BC, MGR teoretická práca
Typ cvičenia