Profile picture for user Mravík Michal
Začiatok magisterskeho štúdia
2017/2018
Koniec magisterského štúdia
2018/2019

Mgr. štúdium

Video
Písomná analýza, Bc., Mgr., ArtD. teoretická práca