Profile picture for user Sikora Tomáš
Začiatok bakalárskeho štúdia

1. Bc. ročník

Video
Typ cvičenia