ArtD. štúdium

 

Vývoj herných enginov prešiel v nedávnej histórii rapídnym vývojom. Spolu s enormným nárastom výkonu hardvéru sme v súšasnosti schopní realizovať v reálnom čase výstupy, na ktoré sme pred pár rokmi museli čakať dni, týždne, alebo mesiace. 20 rokov sa profesionálne zaoberám vývojom realtime hernej grafiky a animácie, ako aj s produkciou renderovaných vizuálnych efektov. Ešte nedávno to boli dva samostatné svety s vlastnými pravidlami a postupmi, a špecifikami. Tendecia vývoja sa ale javí byť jednoznačná – v blízkej budúcnosti sa budú tieto svety čím ďalej tým viac prelínať. Je veľmi pravdepodobné, že prienik bude natoľko významný, že hranice medzi renderovanou a realtime grafikou prestanú v mnohých oblastiach digitálnej vizuálnej produkcie existovať.

Analýza projektu, synopsis, treatment