Profile picture for user Chovan Samuel
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2020/2021

Mgr. a ArtD. ročník

Vimeo
Písomná analýza, BC, MGR teoretická práca

Film "Winner" alebo "Víťaz" sa stal hlavným výsledkom práce počas mojej činnosti na magisterskom stupni. K dispozícii je film a teoretická diplomová práca o ňom.

 

Chovan Samuel
Typ cvičenia