Profile picture for user Sikora Tomáš
Začiatok bakalárskeho štúdia
+1
Spolupráca s

2-3.r-Bc. voliteľné

 

V rámci predmetu Bábka v digitálnom prostredí na FTF VŠMU sú realizované v šk. roku 2022/23 štyri projekty. Autormi scenárov a dramaturgami projektov boli štyri študentky Divadelnej fakulty VŠMU, študentka animovanej tvorby a  dvaja študenti VFX FTF VŠMU.

Jedným zo štyroch projektov je Prometeus, autorky Kataríny Csikmákovej za spolupráce tvorby VFX Tomáša Sikoru a Viliama Čorňáka.

Projekt Astronaut

Projekt Kuchyňa

Projekt Posledná večera

Video
Analýza projektu, synopsis, treatment, wiki