Profile picture for user Macháč Šimon
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024
+1
Spolupráca s

3. Bc. ročník

Video
Analýza projektu, synopsis, treatment
Písomná analýza, Bc., Mgr., ArtD. teoretická práca