Profile picture for user Menke Matúš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024

3. Bc. ročník

Čas letí je skúšobným záberom pre bakalárksky projekt Prázdnota. Ide o zobrazenie priebehu času cez vizuálne stárnutie herca v tvári a zmenu prostredia v ktorom sa nachádza.

Video