Profile picture for user Kasák Lukáš
Začiatok bakalárskeho štúdia

1. Bc. ročník

Písomná analýza, Bc., Mgr., ArtD. teoretická práca
Fotodokumentácia