1. Bc. ročník

Analýza projektu, synopsis, treatment
Fotodokumentácia