Profile picture for user Púchovský Samuel
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
Koniec magisterského štúdia
2022/2023

Mgr. štúdium

Video
Analýza projektu, synopsis, treatment, wiki
Písomná analýza, Bc., Mgr., ArtD. teoretická práca