Profile picture for user Zbín Juraj
Začiatok bakalárskeho štúdia

2-3.r-Bc. voliteľné

Video
Analýza projektu, synopsis, treatment