Profile picture for user Zbín Juraj
Začiatok bakalárskeho štúdia

3. Bc. ročník

Video
Analýza projektu, synopsis, treatment
Popis fotodokumentácie
Head Silhouette
Head Silhouette
Dancer Silhouette
Dancer Silhouette