Profile picture for user Menke Matúš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024

2-3.r-Bc. voliteľné

Tvorba low poly a high poly modelu televízora a jeho textúrovanie.

Video