Profile picture for user Čorňák Viliam
Začiatok bakalárskeho štúdia

2-3.r-Bc. voliteľné

Video