Profile picture for user Sikora Tomáš
Začiatok bakalárskeho štúdia

2-3.r-Bc. voliteľné

Video