Profile picture for user Fajta Michal
Začiatok bakalárskeho štúdia

2-3.r-Bc. voliteľné

Video