1. Bc. ročník

Video
3D v Sketchfabe
Fotodokumentácia