Profile picture for user Púčeková Sofia
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
3D videorender
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio v pdf