Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Zázrak
Zázrak - pracovné súbory
3D autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - vizuál na objednávku zákazníka
Portfólio - video objednávkové vytvorené pre zákazníka
2D Fotoportrét