2D zadanie

Úlohou uchádzačov bolo v priebehu dvoch hodín vytvoriť kompozíciu z nimi nafotografovaných predmetov a vloženie do povinného prostredia. Hodnotila sa tvorivosť a technická stránka prevedenia.