Text 2D zadania

Ateliérovou úlohou uchádzačov o štúdium vizuálnych efektov bolo nafotografovanie dvoch kolegov figurantov na zelenom pozadí tak, aby boli osadení do perspektívy dodaných backgroundových fotografií.
Urobiť z nich hráčov na niektorý nástroj (alebo viac nástrojov) a vložte ich do niektorého z prostredí na fotografiách tak, aby výsledný  formát bol 16:9. Snahou je vytvorenie jedinečnej atmosféry a zároveň o realizmus dosiahnutého výsledku. Okrem zmeny atmosféry uchádzači môžu eliminovať  predmety, ktoré sa im výtvarne do prostredia nehodia, môžu spájať dve prostredia do jedného. Je tu možná plná kreativita.

Referenčné foto 2D cvičenia