2D zadanie

Ateliérovou úlohou uchádzačov o štúdium vizuálnych efektov bolo nafotografovanie dvoch kolegov figurantov na zelenom pozadí tak, aby boli osadení do perspektívy dodaných backgroundových fotografií.
Urobiť z nich hráčov na niektorý nástroj (alebo viac nástrojov) a vložte ich do niektorého z prostredí na fotografiách tak, aby výsledný  formát bol 16:9. Snahou je vytvorenie jedinečnej atmosféry a zároveň o realizmus dosiahnutého výsledku. Okrem zmeny atmosféry uchádzači môžu eliminovať  predmety, ktoré sa im výtvarne do prostredia nehodia, môžu spájať dve prostredia do jedného. Je tu možná plná kreativita.

2D zadanie - referenčné foto