2D zadanie

Okrem rôznych druhov testov uchádzači o štúdium vizuálnych efektov bakalárskeho stupňa musia zvládnuť realizácu 2D a 3D  zadania v priebehu prijímacích skúšok.

Pri 2D zadaní nafotografujte dvoch kolegov figurantov na zelenom pozadí tak, aby boli osadení do perspektívy dodaných backgroundových fotografií a aby vzájomne komunikovali. Nafotografujete figuríny tak, aby medzi nafotografovanou postavou a figurínou existoval dotyk napriek tomu, že podkladové fotografie sú samostatné. Urobte z nich účastníkov udalosti a vložte ich do niektorého z prostredí na fotografiách tak, aby výsledný formát bol 16:9. Snažte sa o vytvorenie jedinečnej atmosféry a zároveň o realizmus dosiahnutého výsledku. Okrem zmeny atmosféry uchádzači môžu eliminovať  predmety, ktoré sa im výtvarne do prostredia nehodia, môžu spájať dve prostredia do jedného. Je tu možná plná kreativita. 

2D zadanie - realizácia
3D zadanie

Pri 3D zadaní je úlohou vytvoriť 5 až 10 sekundový záber, ktorý je čo najpresvedčivejšou reinterpretáciu modernistického obrazu s použitím výrazových prostriedkov 3D. Vymodelovanie 5 objektov podľa predlohy a zakomponovanie ich vo formáte 16:9. Použite takých materiálov a svetiel,, aby čo najvernejšie zachytili magickú atmosféru obrazu. Animáciou kamery vytvorte minimálne 5 až 10 sekundový záber, ktorý odkryje divákovi finálnu kompozíciu.

3D zadanie - realizácia