Text 2D zadania

Okrem rôznych druhov testov uchádzači o štúdium vizuálnych efektov bakalárskeho stupňa musia zvládnuť realizácu 2D a 3D  zadania v priebehu prijímacích skúšok.

Pri 2D zadaní nafotografujte dvoch kolegov figurantov na zelenom pozadí tak, aby boli osadení do perspektívy dodaných backgroundových fotografií a aby vzájomne komunikovali. Nafotografujete figuríny tak, aby medzi nafotografovanou postavou a figurínou existoval dotyk napriek tomu, že podkladové fotografie sú samostatné. Urobte z nich účastníkov udalosti a vložte ich do niektorého z prostredí na fotografiách tak, aby výsledný formát bol 16:9. Snažte sa o vytvorenie jedinečnej atmosféry a zároveň o realizmus dosiahnutého výsledku. Okrem zmeny atmosféry uchádzači môžu eliminovať  predmety, ktoré sa im výtvarne do prostredia nehodia, môžu spájať dve prostredia do jedného. Je tu možná plná kreativita. 

Realizácia 3D praktického zadania
Text 3D zadania

Pri 3D zadaní je úlohou vytvoriť 5 až 10 sekundový záber, ktorý je čo najpresvedčivejšou reinterpretáciu modernistického obrazu s použitím výrazových prostriedkov 3D. Vymodelovanie 5 objektov podľa predlohy a zakomponovanie ich vo formáte 16:9. Použite takých materiálov a svetiel,, aby čo najvernejšie zachytili magickú atmosféru obrazu. Animáciou kamery vytvorte minimálne 5 až 10 sekundový záber, ktorý odkryje divákovi finálnu kompozíciu.