2D zadanie

2D zadanie. Žonglovanie so sklom.
 
Cieľom cvičenia je vytvoriť kompozíciu poskladanú z mnohých fotografií a vlastných a uchádzačom v ateliéri nafotografovaných.
 
Východiská:
1. sada exteriérových záberov bez zásadnej atmosférickej charakterizácie.
2. sada fotografií určených na kľúčovanie, alebo orezanie.
3. ateliér so zeleným pozadím a svetelným parkom.
 
Úloha:
Nafotografujte dvoch kolegov figurantov na zelenom pozadí tak, aby boli osadení do perspektívy dodaných backgroundových fotografií a aby vzájomne komunikovali a zároveň žonglovali so sklom (rôznymi pohármi). Následne sa nechajte odfotografovať ako autoportrét, ktorý vložíte do celkovej kompozície.
Z fotografií urobte účastníkov udalosti a vložte ich do niektorého z prostredí na fotografiách tak, aby výsledný formát bol 10:15 na výšku s najmenším rozlíšením 1280x1920.
Snažte sa o vytvorenie jedinečnej atmosféry a zároveň o realizmus dosiahnutého výsledku. Okrem zmeny atmosféry uchádzači môžu eliminovať  predmety, ktoré sa im výtvarne do prostredia nehodia, môžu spájať dve prostredia do jedného. Je tu možná plná kreativita.
 
Prípravná fáza:
1.Uchádzači si vylosujú poradovník, v ktorom budú realizovať fotografovanie.
2.V prípravnej fáze uchádzačom sú premietnuté všetky podkladové fotografie, ktoré budú mať k dispozícii.
3.Uchádzači budú oboznámení s ateliérom, svetelným parkom a zeleným plátnom, na pozadí ktorého budú realizovať  fotografovanie.
 
Realizačná fáza:
1.Realizácia fotografovania prebieha s tromi uchádzačmi v priestore ateliéru súčasne. Prvý vylosovaný je autorom realizácie, dvaja študenti mu vytvárajú modely tak, aby naplnili všetky jeho požiadavky a podľa pokynov nafotografujú v priestore aj jeho. Postava autora v priestore má mať dominantné postavenie. Na realizáciu fotografovania má 3 minúty. Následne sa fotografom stáva druhý a tretí uchádzač a ostatní mu asistujú. Z ateliéru odchádza preč najskôr uchádzač, ktorý realizoval svoje cvičenie ako prvý. Uchádzači  fotografujú vlastnými fotoaparátmi.
2.Nafotografované zábery uchádzači vkladajú do svojich laptopov všetci súčasne po ukončení fotografovania všetkých účastníkov.
4.Po vložení nafotografovaných záberov, účastníci mailom dostanú pracovnú sadu fotografií, otvoria svoj pracovný SW a všetci  súčasne začínajú pracovať na realizácii zadania. Čas na realizáciu je 60 minút. Súčasťou realizačného času je aj čas potrebný na  export.
5.5 minút pred uplynutím času sú uchádzači vyzvaní na export výsledku do dvoch formátov "cislouchadzaca_meno.psd" a "cislouchadzaca_meno.jpg".  Uchádzači odovzdávajú  práce na USB.
 
Hodnotiaca fáza:
Výsledné projekty dostávajú na posúdenie pedagógovia AVFX, ktorí v kontexte s ostatnými školskými a domácimi prácami posúdia prácu uchádzačov. 

2D zadanie - realizácia
3D zadanie

3D zadanie. VYHOTOVENIE FILMOVÉHO LOGA: 20TH CENTURY FOX.
Urobte vlastnú citáciu alebo paródiu na ikonickú filmovú zvučku. 1. Naštudujte si predlohu - filmovú zvučku 20th Century Fox, príklad: zvučka z r. 2005.
Všímajte si tempo, dynamiku obrazu, pohyb kamery, dĺžku záberu. 2. Vymodelujte v 3D aplikácii podľa výberu vlastný jednoduchý objekt na podobnom princípe ako logo vo videopredlohe. Môže to byť jedno slovo, viac slov, logo - čokoľvek na tento spôsob, podmienka je, aby to bol grafický element prevedený do 3D, umiestnený na podstavci. Svetelné kužele urobte ako jednoduché priesvitné tubovité objekty. Nevenujte modelovaniu viac ako 50 % času. 3. Urobte pohyb kamery, ktorý čo najpresnejšie replikuje pohyb kamery v predlohe. Ak robíte paródiu, urobte odchýlku od predlohy až na konci záberu - pokúste sa úvod urobiť vážne a čo najviac napodobnite úvod ako je v referencii. Divák má veriť, že sa díva na originálnu zvučku. Prioritou je animácia kamery a timing. Formát exportu: mp4 Export vo formáte: obj, mtl Ak chcete, doplňte do animácie fór, alebo sa venujte dozvuku animácie - napr. pohybom kužeľov. Ak sa cítite doma v materiáloch a svetlách, urobte zaujímavý render - stači 1 dobrý obrázok a explikácia zámeru, netreba renderovať celé video. Ak sa cítite viac doma v scenáristike, vymyslite a napíšte krátku explikáciu čo vtipné sa vo zvučke udeje. V každom prípade je minimálnou postačujúcou podmienkou na dobré hodnotenie kvalitný animatik, v ktorom vidieť pohyb kamery a základné smery svetla, z ktorého sa hodnotí vaše cítenie kinematografického obrazu v 3D.
 

3D zadanie - referenčné foto
3D zadanie - realizácia