2D zadanie

Ateliérové zadanie AVFX pre prijímacie skúšky 2019.

Vzťah troch postáv.

Cieľom zadania je vytvoriť kompozíciu 3 postáv, ktoré uchádzač samostatne nafotografuje v školskom ateliéri a vloží do prostredia ponúknutých fotografií. Tie sú ďalej spolu s ďalšími tromi samostatne nafotografovanými rekvizitami a jednou z internetu stiahnutou rekvizitou vkladané do povinne voliteľných fotografií. Kompozícia by mala mať prekvapujúci a nápaditý charakter s dôrazom na vytvorenie atmosféry.

Východiská:
1. sada exteriérových záberov.
2. sada fotografií určených na kľúčovanie, alebo orezanie.
3. jedna rekvizita stiahnutá z internetu podľa vlastného rozhodnutia.
4. ateliér so zeleným pozadím a svetelným parkom na nafotografovanie troch postáv.

Úloha:

Nafotografujte dvoch kolegov figurantov každého samostatne na zelenom pozadí tak, aby boli osadení do perspektívy vybranej backgroundovej fotografie a aby medzi nimi vznikol vzťah podobný pri nakrúcaní filmu so zachytením emócie. Následne nechajte kolegom odfotografovať seba ako full-body autoportrét, ktorý tiež vložíte s dominantným postavením do filmovej atmosféry nakrúcania celkovej kompozície.

Okrem toho by mal vzniknúť vzťah medzi tromi postavami a najmenej tromi v ateliéri odfotografovanými rekvizitami a jednou rekvizitou stiahnutou z internetu. Výsledný formát má byť na šírku s najmenším rozlíšením 1920x1080 alebo s vyšším so zachovaním pomeru.

Uchádzač sa snaží o vytvorenie jedinečnej atmosféry a zároveň o realizmus dosiahnutého výsledku. Okrem zmeny atmosféry uchádzači môžu eliminovať  predmety, ktoré sa im výtvarne do prostredia nehodia, môžu spájať niekoľko prostredí z ponúknutých podkladov do jedného. Je tu možná plná kreativita.

Prípravná fáza:

  1. Uchádzači si vylosujú poradovník, v ktorom budú realizovať fotografovanie.
  2. V prípravnej fáze uchádzačom sú premietnuté všetky podkladové fotografie, ktoré budú mať k dispozícii.
  3. Uchádzači budú oboznámení s ateliérom, svetelným parkom a zeleným plátnom, na pozadí ktorého budú realizovať  fotografovanie.
  4. K dispozícii je 10 minút na prípravu konceptu. Povolená je inšpirácia internetom.

Realizačná fáza:

  1. Realizácia fotografovania prebieha s tromi uchádzačmi v priestore ateliéru súčasne. Prvý vylosovaný je autorom realizácie, dvaja študenti mu vytvárajú modely tak, aby naplnili všetky jeho požiadavky a podľa pokynov jeden z modelov nafotografuje v priestore aj autora. Postava autora v kompozícii má mať dominantné postavenie. Na realizáciu fotografovania má 3 minúty. Následne sa fotografom stáva druhý a tretí uchádzač a ostatní mu asistujú. Z ateliéru odchádza preč najskôr uchádzač, ktorý realizoval svoje cvičenie ako prvý. Uchádzači  fotografujú vlastnými fotoaparátmi.
  2. Nafotografované zábery uchádzači vkladajú do svojich laptopov súčasne po ukončení fotografovania všetkých účastníkov.
  3. Po vložení nafotografovaných záberov, účastníci mailom dostanú pracovnú sadu fotografií, otvoria svoj pracovný SW a všetci  súčasne začínajú pracovať na realizácii zadania. Čas na realizáciu je 60 minút. Súčasťou realizačného času je aj čas potrebný na  export.
  4. 5 minút pred uplynutím času prichádza výzva na export výsledku do formátu:  "PS_2019_CISLOUCHADZACA_Priezvisko_Meno_2D.jpg".


Uchádzači odovzdávajú  práce na USB, posielajú na mailovú adresu:
vizualneefekty@gmail.com
a zároveň vkladajú vyexportovaný záber na WEB stránku AVFX.

Hodnotiaca fáza:
Výsledné projekty dostávajú na posúdenie pedagógovia AVFX, ktorí v kontexte s ostatnými školskými a domácimi prácami posúdia prácu uchádzačov.
Výsledky účastníkov postupujúcich do druhého kola spojeného s ústnymi pohovormi budú zavesené na web stránke školy.

2D zadanie - referenčné foto
3D zadanie

PRAKTICKÉ ZADANIE V 3D

NAUM GABO bol jeden z najväčších abstraktných sochárov 20. storočia. Jeho diela potláčali objem a klasické materiály, presadzovali otvorenú formu, priestor, čas, pohyb, kinetické rytmy, kríženie transparentných štruktúr, vzájomné pretínanie plôch a línií.

 ÚLOHA: HOMMAGE A NAUM GABO.

Vymodelujte s pomocou 3D programu portrét ľubovoľnej osoby ako vašu interpretáciu konštruktivistickej sochy a vytvorte z nej 5 až 10 sekundový filmový záber.

Použite také materiály a svetlá, aby podporili emotívny účinok a pridali portrétu charakteristiku. Pri vytváraní objektu postačí model hlavy s poprsím, inšpirujte sa predlohou. Pri konštruovaní záberu urobte buď zmenu perspektívy pohybom kamery, alebo zmenu osvetlenia animáciou svetiel. Záber by mal mať statický úvod a záver a ak stihnete, pridajte hudobnú alebo zvukovú atmosféru.

V úvode videa je vložený titulok s názvom: pomôže interpretácii (príklad: Smutný klaun)

Na záver exportovaného videa je titulok: Video bolo inšpirované abstraktným sochárom 20. storočia.

NAUM GABO.


(Vložený obrázok inšpirácie. Jeden z troch)

Posledný titulok:

Video bolo vyhotovené v priebehu 3 hodín

počas prijímacích skúšok

Ateliéru vizuálnych efektov FTF VŠMU Bratislava,

© AVFX FTF VŠMU, 2019

HODNOTÍ SA:

Výtvarné cítenie pri práci v 3D, poňatie kompozície vo formáte 16:9, práca so svetlom a tieňom, časovanie zmeny v obraze a technická úroveň. Emócia predstavuje 51% hodnotenia, technické zvládnutie 49%.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

výstupom je video súbor MOV alebo MP4 vo formáte 1280 x 720 s kodekom H264 a bitratom 10 Mbit/s.  Video má obsahovať jeden aimovaný 3D záber dĺžky 5 až 10 sekúnd, ktorý začína  a končí statickou kompozíciou.

REFERENCIA:

Konštruovaná hlava č. 2 / 1916

NAUM GABO 1

NAUM GABO 2

NAUM GABO 3