Ateliér vizuálnych efektov usporiadal svoj historicky prvý workshop dňa 26.4.2013 a z ohlasu publika nám bolo zrejmé, že nepôjde o posledný. Už teraz pomaly plánujeme program na ďalší rok.

I keď sme samozrejme čakali veľký záujem o nahliadnutie do našej práce, účasť nás aj tak prekvapila. Prítomní si vyskúšali kľúčovanie v Adobe After Effects, pričom si sami natočili materiál v našom ateliéri. Zadanie bolo pomerne jednoduché, no o to zaujímavejšie - vyskočenie z idúceho vlaku. Tento seminár viedol pedagóg Mgr. art. Juraj Kilián, ArtD. Propagačný plagát k podujatiu vyhototvil Róbert Hruška ako študent 1. ročníka AVFX.
Našim hlavným programom bola ukážka vytvorenia scény davu pred Prezidentským palácom.

Natočený materiál, kde "hviezdili" účastníci workshopu, sme následne vykľúčovali a niekoľkonásobne nakopírovali do pripravenej scény. Je nutné dodať, že cela scéna Prezidentského paláca bola vytvorená z dvoch fotiek a nádvorie zväčšené pre náš dav. Z výsledku vidieť zjavné chyby - je dobré šetriť transparentmi. Takisto obmedzený čas nám nedovoľoval použiť viacero natočených variácií davu. Scénu davu, na ktorej by sa bežne pracovalo aj niekoľko dní, vytvoril pedagóg a doktorand Ing. Marek Ježo behom dvoch hodín.

Množenie ľudí
Vyskočenie z vlaku