Letná škola filmového jazyka 2014

V dňoch 1.7.2014-12.7.2014 v priestoroch FTF VŠMU (na Svoradovej ulici č.2, Bratislava) v supervízii pedagógov FTF VŠMU a za použitia školskej techniky sa uskutočnil 9. ročník dvojtýždňového výučbového programu.

Prihlásení účastníci LŠFJ 2014

1. Pittnerová Claudia (Bratislava) 6. Thinhová Zuzana (Banská Bystrica) 11. Zachar Krištof
2. Hotový Tomáš (Bratislava) 7.  Vančo Tibor (Trenčín) 12. Bubán Michal (Jasloveské Bohunice)
3. Szomolányiová Tamara (Bratislava) 8.  Varga Otto (Galanta) 13. Bartovic Vladimír (Trnava)
4. Macáková Slavomíra (Košice) 9.  Vrablicová Petra (Malacky) 14. Banáš Pavol (Trnava)
5. Frydecký Stanislav (Trenčianská Teplá) 10. Koníček Tomáš (3. účasť na LŠ) 15. Hábovčíková Bohuslava