Vedúci Ateliéru VFXHD, Dramaturgia, Tvorba VFX, Tvorba HD

Klauzúrne pásmo, 2. ročník, LS

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník