Vedúci AVFX
Vzdelanie

2013 - nadobudnutý titul „Prof.“ FTF VŠMU Bratislava, pedagogické vzdelanie ukončené inauguračným procesom
2007 - nadobudnutý titul „Doc.“, FTF VŠMU Bratislava, pedagogické vzdelanie ukončené habilitačným procesom
2001 - nadobudnutý titul „ArtD.“, FTF VŠMU, Bratislava, ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie, doktorandský stupeň
1982 - nadobudnutý titul „Mgr.“, FAMU, Praha, vysokoškolské vzdelanie, magisterský stupeň

Výber profesionálnych projektov

Autorská strihová skladba:
1982 - diplomový projekt Nemocný-í, ktorý bol prvým diplomovým projektom v histórii FAMU vyhotovený videotechnológiou.

V rokoch 1983-1985 pracoval v SFT Koliba Hraný film ako asistent strihu, v rokoch 1985-90 spoluzakladal štúdio Videofilm SFT Koliba - vytvoril prvé technológie hraného filmu pre postprodukciu videotechnológiami (prvá videostrižňa na Slovensku s takýmto postprodukčným zameraním). Pracoval aj ako strihač animovaných filmov SFT Koliba.  

Do tohto obdobia spadá cca 220 audiovizuálnych rôznometrážnych diel, v ktorých ako strihač spolupracoval s týmito režisérmi: Fenič, Fifík, M.Slivka, Zachar, Urc, Fornay, Oparty, Lexmann, Jurišič, Kaboš, Blejová, Pogran, Kamenický, Záchenský, Slavíková, Kendy, Lukáčik, Riccotti, Rapoš, Dobiš, Brachtl, Ondruš, Bolerázsky, Velický, Homolka, Janovský, Zeman, Hojnoš, Mančuška, Hlaváč, Hanúsek, Ruppeldt, Makara, Floreán, Skokánek, Dučák, Ferko, Kolber, Potroková, Klaučová, Mrázek, Chmelík, Cho, Vávrová, Biskupič, J.Slivka, Černák, Ridošová, Lembovič, Veselý, Longauer, Homola, Asvanyi, Kubáň, Palonder, Jedlička, Sladký, Jursa, Matúš, Zabloudil, Skultéty, Mrázek... 

Alaska Kid (Goldrush) - 1990–1992, 13 dielny hraný 35mm film určený pre amerického diváka, koprodukcia Poľsko, Slovensko, ZSSR, Nemecko, USA, producent: Arthur Brauner (N), produkcia Wolf Brauner, hudba: John Cameron (VB), réžia: James Hill (VB). 
Film na motívy Jacka Londona z obdobia Zlatej horúčky na Aljaške.  Americké kulisy, americkí herci v ruských exteriéroch. Mixáž americkej a nemeckej verzie realizovaná v Berlíne. Seriál bol odabovaný do češtiny a odvysielaný okrem iných svetových televízií na TV stanici Nova.

Wolves (Vlci) – 1993, 35mm,  87ˇ, réžia: Steven Carver (USA), Producent: Arthur Brauner. Koprodukcia ZSSR, USA, Nemecko. Americkí herci v projekte určenom pre americké homevideo s ekologickou akčnou zápletkou. Práca na filme na americký spôsob.

Príbeh Mateja Hozu – 1993,  TV videofilm 85´, vyrobilo štúdio Artepp, r. Peter Mikulík, k. J.Ďuriš. Nakrútené na motívy poviedky V. Šikulu  „Ornament“..

Seriál BUD BINDI -  STV Bratislava, Scenár a réžia: Jozef Slovák, Jozef Heriban, Pavol Jursa, Kamera: Ján Ďuriš, Stanislav Szomolanyi

Čestné uznanie 37 IFF Golden Gate Awards 1994
Gold Award IFF Houston 1995
Silver Spire Winner – 39. FF Golden Gate Awards San Francisco (USA) 1996
Bronz Award  IFF Houston 1994
Čestné uznanie IFF Philadelphia 1996      

Verím v európsku úniu, 2000, (29´)                  

Genetický kongres, 2001,(20´)          

Vitaj v Nato, Slovensko, 2001, (22´)  

Reprezentácia na  IFF Florida Fest 2002-10-18.
Vybraný do hlavnej súťaže na IFF Kerala 2002 a IFF Sao Paulo 2002.

M. R. Štefánik - 2010-11, dlhometrážny dokumentárny film. Supervízia a dramaturgia, 4/4, 1/4.  dielu.
Výroba: Kanimex s.r.o., Scenár a réžia: Pavol Kanis, Kamera: Jozef Bábik.

Príbeh bratislavského hradu - 2011, animovaný film. Scenár a réžia: Vladimír Malík.
Ateliér vizuálnych efektov - 40´, dokumentárny strihový film pre RTVS, 2014
Ďalšie vzdelávanie - 40´, dokumentárny strihový film pre RTVS, 2014


Pedagóg na FTF VŠMU od roku 1986.

2019 - Zakladateľ ateliéru Herného dizajnu FTF VŠMU, Bratislava.
2011 - dodnes. Vedúci Ateliéru vizuálnych efektov FTF VŠMU.
2011 - Zakladateľ ateliéru AVFX FTF VŠMU.
1995 - Spoluzakladateľ Katedry strihovej skladby na FTF VŠMU.
2000 - 2006. Vedúci ateliéru a poverený riadením ASS FTF VŠMU.
1995 - dodnes. Vedúci mnohých bakalárskych a diplomových prác na FTF VŠMU.
2009 - 2012 - člen Akademického senátu FTF VŠMU.

Ukážka dištančnej prednášky počas pandémie Covid.

Záber z dištančného vzdelávania Covid

Prednáška: Filmový čas

Individuálne vedenie študentov v sledovanom období:

2000 - dodnes. Školiteľ doktorandov Ateliéru strihovej skladby, Ateliéru vizuálnych efektov.
Individuálne vedenie študentský projektov iných ateliérov.
http://bratislavaiff.sk/en/blog-en/mini-interview-daniel-rihak/
2004 – 2014.Výučba zahraničných študentov v rámci projektu Erazmus v oblasti filmovej strihovej dramaturgie v anglickom jazyku.
Vedúci mnohých ročníkov strihovej skladby a vizuálnych efektov.
2006 Oponent doktorandskej práce na FTF VŠMU.

Pedagóg na FMK UTB ZLÍN - Česká republika od  roku 2008.

Výučba predmetov: Filmová analýza, Dramaturgia, Filmová řeč a ďalšie.
Výučba zahraničných študentov Erasmus v anglickom jazyku.
Školiteľ alebo oponent študentov na bakalárskom alebo magisterskom stupni štúdia.
Pedagóg workshopov Tesák, Dešná 2008, 2009. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Pedagogické vedenie študentských filmov ocenených v zahraničí.
Vedúci školiteľ doktorandov v programe strihovej skladby, dramaturgie a scenáristiky.
http://www.utb.cz/fmk/o-fakulte/lide-na-fmk?sid=labik


Pedagogická činnosť mimo pracovný úväzok:

2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 Festival Černá Věž. Národný festival amatérskych a študentských filmov České Budejovice, člen poroty v kategórii: Malý film, Velký film, Studentský film, Nezávislý film.
http://festivalcernavez.cz/client-testimonials/ludovit-labik/
2018 - Člen poroty študentského festivalu Áčko 2018.
2018 - Člen poroty filmového festivalu Svitavská klapka 2018.
https://www.svitavskaklapka.cz/
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 - organizácia Workshopov vizuálnych efektov na pôde FTF VŠMU.
https://www.avfx.sk/konferencia-vfx-2019-premeny-vizualnych-efektov
https://www.avfx.sk/2018-workshop-konferencia-avfx
https://www.avfx.sk/fotogaleria/2017-workshop-avfx
https://www.avfx.sk/fotogaleria/2016-greenscreen-workshop-avfx
https://www.avfx.sk/fotogaleria/2015-greenscreen-workshop-avfx
2015 - medzinárodné pedagogické vedenie študenta zo Srbska v rámci medzinárodného projektu Tempus.
2015 - prednášky v rámci Workshopu východoslovenských amatérov v Margecanoch.
2016, 2015, 2014 - 48 hours project Bratislava, člen poroty, vedenie záverečného workshopu.
2014 - Príhovor prezidentovi v mene vymenovaných profesorov.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/318863-prezident-vymenoval-50-novych-vysokoskolskych-profesorov/
https://archiv.prezident.sk/gasparovic/index2c8a.html?nahlad-foto&gallery_id=18759&language=
​2013, 2012 - Člen festivalovej poroty jednominútových filmov Jameson, Praha, Karlovy Vary, ČR.
Iniciácia, organizácia prvej WEB stránky FTF VŠMU (2004).
2006 - 2018 Zakladateľ a organizátor Letnej školy filmového jazyka FTF VŠMU. Úspešná realizácia 10 ročníkov komerčného podujatia na pôde FTF VŠMU. Organizácia a prednášky.
2006 Zakladateľ a organizátor Ďalšieho vzdelávania filmového jazyka FTF VŠMU. Úspešná realizácia 6 ročníkov komerčného podujatia na pôde FTF VŠMU. Organizácia a prednášky.
2010, 2009 - Workshop AČKO 2009, ÁČKO 2010, pedagogická supervízia.
2010 - Workshop Festanča - prednáška počas festivalu animovaných filmov na tému vzťahu scenáristky a animovanej tvorby.


Vedecká činnosť:

2020 - Príspevok na videokonferencii IGNITE CONFERENCE IN VIENNA 2020, Ignite Digital Roundtables s názvom Design Thinking & Maker Culture: Sticky Learning for the 21st Century
https://twitter.com/dariahTeach/status/1252967678253453313
2019 - Iniciácia akreditácie štúdijného programu Herný dizajn.
https://www.avfx.sk/obhajoba-suhlasu-s-akreditaciou-studijneho-programu-herny-dizajn
2019 - Erazmus+, pedagogická mobilita Katowice, Poľsko. Prednáška a popularizácia študijného programu vizuálnych efektov a herného dizajnu.
https://www.avfx.sk/erazmus-prezentacia-avfx-na-filmovej-skole-v-katowiciach
2019 - Prednáška na dramaturgickej konferencii v Opave, zaradenie prednášky do zborníka s názvom Odpútavací motív pri zobrazovaní náhody vo filmovom rozprávaní.
https://slideslive.com/38921238/09-ludovit-labik-odputavajuci-motiv-pri-zobrazovani-nahody-vo-filmovom-rozpravani
2019 - Erazmus +, návšteva a prednáška na Univerzite v Katowiciach.
https://www.avfx.sk/erazmus-prezentacia-avfx-na-filmovej-skole-v-katowiciach
2018 - Prednáška na dramaturgickej konferencii v Opave, zaradenie prednášky do zborníka s názvom Dramaturgia študentského dokumentárneho filmu.
https://www.slu.cz/slu/cz/aktuality/1/176
https://www.avfx.sk/dramaturgicka-konferencia-v-opave-ii
2015/2018 - Akreditácia a realizácia Špičkového tímu v oblasti vizuálnych efektov.
2017 - Prednáška na dramaturgickej konferencii v Opave, zaradenie prednášky do zborníka
http://www.audiovizualnitvorba.cz/promeny-dramaturgie/
https://www.avfx.sk/dramaturgicka-konferencia-v-opave
https://slideslive.com/38904774/06-zaverecne-metafory-vo-filmovom-pribehu
2016 - riešiteľ grantu ARS Bratislaviensis
2013 - Monografia: Dramaturgia strihovej skladby.
2014/2016 - TEMPUS, medzinárodný projekt, spoluriešiteľ: Development of higher education and society by creating a collaborative environment in the field of arts and media through  regional student partnership in production of audio/video content.​
http://www.avfx.sk/tempus-medzinarodny-projekt
2013 - Prednáška na konferencii dokumentárneho filmu, ktorú organizovala Literární akademie (Soukromá vysoká škola josefa Škvoreckého) v Prahe, Vysoká škola múzických umení v Bratislavě a Česká televize.
2008/2009 - Spoluriešiteľstvo a spolupráca na medzinárodnom vedeckom projekte RIVERS. Účastníkmi projektu bolo 6 univerzít (4 americké, 2 európske) a ich cieľom bolo skúmať a vytvoriť dlhometrážny spoločný projekt týkajúci sa 6 najväčších svetových veľtokov. FTF VŠMU realizovala časť projektu týkajúceho sa veľtoku DUNAJ. Ďalším technickým cieľom bola realizácia prenosu veľkých obrazových dát internetom prostredníctvom know-how fi. AVID.
2008/2010 - vedúci riešiteľ grantu KEGA : „Laboratórium digitálnych efektov“
Projekt úspešne ukončený v roku 2010. Cieľom projektu bolo pripraviť založenie Ateliéru vizuálnych efektov, čo sa čiastočne aj prostredníctvom tohto akreditačného spisu realizuje.
2007 - Spoluriešiteľ grantu Európsky sociálny fond.


Publikačná činnosť:

  • Premeny filmových vizuálnych efektov. Zborník z Konferencie vizuálnych efektov FTF VŠMU 2019. Zostavovanie zborníka a príspevok s názvom: Potreba vizuálnych efektov vo filmovom a hernom priemysle. ISBN: 978-80-8195-063-6.
  • Proměny dramaturgie 2019. Odpútavací motív pri zobrazovaní náhody vo filmovom rozprávaní. ISBN 978-80-7510-390-1, kolektívna monografia k súčasným umeleckým dramaturgiám, Opava, ČR.
  • Proměny dramaturgie 2018, Úspešný školský dokumentárny film neštudenta dokumentárnej tvorby, ISBN: 978-80-7510-321-5, kolektívna monografia k súčasným umeleckým dramaturgiám, Opava ČR.
  • Proměny dramaturgie 2017, Záverečná metafóra vo filmovom príbehu. ISBN 978-80-7510-267-6, Kolektivna monografia k problematike súčasnej divadelnej, filmovej, televíznej a inej dramaturgie. Opava, ČR.
  • Dramaturgia strihovej skladby, Nakladateľstvo VerBum, 2013, ISBN 978-80-87500-30-9 , monografia, 340 normostrán,
  • Strihová skladba v spravodajských a publicistických televíznych žánroch, 2012, ISBN: 978-80-89439-34-8, skriptá určené pre 1. ročník FTF VŠMU.
  • Kapitoly strihovej dramaturgie. 2007, wikipedický prehľad filmovej reči z oblasti strihovej skladby určený pre e-learningové vzdelávanie.
  • Strihová skladba televíznych žurnalistických žánrov, 2001.
  • Dizertačná práca s témou: Komédia - smiech vo filme Bud Bindi, 2001.

Klauzúrne pásmo, polrok

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Making of, polrok

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Klauzúrne pásmo

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Kľúčovanie v pohybe

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

+1

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

+2

1. Bc. ročník

Making of

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Autoportrét

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Púťová atrakcia

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Analýza triku, tutoriál, tímové práce

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Klauzúrne pásmo, polrok

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Klauzúrne pásmo

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Making of

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Vertigo efekt

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Púťová atrakcia

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Kľúčovaná bábka

3. Bc. ročník

Making of

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Pedagogický seminár

Mgr. štúdium

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Diplomová práca

Mgr. štúdium

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

+1

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník