Vedúci Ateliéru VFXHD, Dramaturgia, Tvorba VFX, Tvorba HD
Vzdelanie

2013 - „Prof.“ FTF VŠMU Bratislava, pedagogické vzdelanie ukončené inauguračným procesom
2007 - „Doc.“, FTF VŠMU Bratislava, pedagogické vzdelanie ukončené habilitačným procesom
2001 - „ArtD.“, FTF VŠMU, Bratislava, ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie, doktorandský stupeň
1982 - „Mgr.“, FAMU, Praha, vysokoškolské vzdelanie, magisterský stupeň

Výber profesionálnych projektov
 

Pedagóg na FTF VŠMU od roku 1986.

2019 - dodnes. Vedúci Ateliéru vizuálnych efektov a herného dzajnu FTF VŠMU.
2019 - zakladateľ ateliéru Herného dizajnu FTF VŠMU, Bratislava.
2011 - 2019 - Vedúci Ateliéru vizuálnych efektov FTF VŠMU.
2011 - zakladateľ ateliéru AVFX FTF VŠMU.
1995 - spoluzakladateľ Katedry strihovej skladby na FTF VŠMU.
2000 - 2006. Vedúci ateliéru a poverený riadením ASS FTF VŠMU.
1995 - dodnes. Vedúci mnohých bakalárskych a diplomových prác na FTF VŠMU.
2009 - 2012 - člen Akademického senátu FTF VŠMU.Záber z dištančného vzdelávania Covid
1986 - začiatok pedagogickej činnosti na VŠMU

Ukážka dištančnej prednášky počas pandémie Covid. (len z účtu Office 365)

Prednáška: Filmový čas

Individuálne vedenie študentov v sledovanom období:

2000 - dodnes. Školiteľ doktorandov, Ateliéru vizuálnych efektov a herného dizajnu, Ateliéru strihovej skladby, Ateliéru audiovízie FMK UTB Zlin, spolu 16+ doktorandov.
Individuálne vedenie študentských projektov iných ateliérov.
http://bratislavaiff.sk/en/blog-en/mini-interview-daniel-rihak/
2004 – 2014.Výučba zahraničných študentov v rámci projektu Erazmus v oblasti filmovej strihovej dramaturgie v anglickom jazyku.
Vedúci mnohých ročníkov strihovej skladby a vizuálnych efektov a herného dizajnu.

Pedagóg na FMK UTB ZLÍN - Česká republika od  roku 2008.

Výučba predmetov: Filmová analýza, Dramaturgia, Filmová řeč a ďalšie.
Výučba zahraničných študentov Erasmus v anglickom jazyku.
Supervízia zahraničných stáži doktorandov FMK na FTF (4)
Školiteľ alebo oponent študentov na bakalárskom alebo magisterskom stupni štúdia.
Pedagóg workshopov Tesák, Dešná 2008, 2009. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Pedagogické vedenie študentských filmov ocenených v zahraničí.
Vedúci školiteľ doktorandov v programoch strihovej skladby, vizuálnych efektov, počítačových hier, dramaturgie a scenáristiky. (17)
http://www.utb.cz/fmk/o-fakulte/lide-na-fmk?sid=labik


Pedagogická činnosť mimo pracovný úväzok:

2024 - Videomapping na budovu HTF VŠMU 5.6.2024. Na akcii sa tvorivo zúčastnilo asi 50 študentov všetkých troch fakúlt.
2024 - IVGC 2024. Organizácia, moderovanie a príprava Zborníka
2023 - Biele noci Bratislava, videomappingová prezentácia realizovaná na fasádu Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.
2023 - Prvá videomappingová projekcia študentov VFX na budovu Hudobnej a tanečnej fakuly VŠMU.
2023 - Workshop 360° kamery troch univerzít Workshopu sa v dňoch 15-18.3.2023 zúčastnili študenti AU Banská bystrica, Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a študenti AVFX FTF VŠMU.
2006 - dodnes. Zakladateľ a organizátor Letnej školy filmového jazyka FTF VŠMU. Úspešná realizácia 18 ročníkov komerčného podujatia na pôde FTF VŠMU. Organizácia a prednášky. 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006.
2006 - dodnes. Ďalšie vzdelávanie filmového jazyka FTF VŠMU, zakladateľ a organizátor. Úspešná realizácia 7 ročníkov komerčného podujatia na pôde FTF VŠMU. Organizácia a prednášky.
2022 - dodnes. Člen Umelecko-pedagogickej rady FDU v Banskej Bystrici.
2022 - Opavský páv, člen poroty medzinárodného študentského festivalu v Opave, ČR
2021 - dodnes. Organizácia a moderovanie medzinárodných konferencií IVGC Bratislava. IVGC 2024, IVGC 2023, IVGC 2022, IVGC 2021
2019 - 2021 Krzysztof Kieślowski Film School, Katowice, Poľsko. Erazmus pedagogická činnosť.
Project: „Integrated Silesian University in Katowice Development Program”. V dňoch 25-29. októbra 2021 s témou Optická ilúzia.
https://www.avfx.sk/en/optical-illusion-katowice-2021
2012 - 2024 Festival Černá Věž. Národný festival amatérskych a študentských filmov České Budejovice, člen poroty v kategórii: Malý film, Velký film, Studentský film, Nezávislý film.
http://festivalcernavez.cz/client-testimonials/ludovit-labik/
2018 - Člen poroty študentského festivalu Áčko 2018.
2018 - Člen poroty filmového festivalu Svitavská klapka 2018.
2012 - 2021 - organizácia Workshopov vizuálnych efektov na pôde FTF VŠMU.
https://www.avfx.sk/konferencia-vfx-2019-premeny-vizualnych-efektov
https://www.avfx.sk/2018-workshop-konferencia-avfx
https://www.avfx.sk/fotogaleria/2017-workshop-avfx
https://www.avfx.sk/fotogaleria/2016-greenscreen-workshop-avfx
https://www.avfx.sk/fotogaleria/2015-greenscreen-workshop-avfx
2015 - medzinárodný projekt Tempus, medzinárodné pedagogické vedenie študenta zo Srbska.
2015 - Workshop východoslovenských amatérov v Margecanoch, prednášky.
2014 - 2016 - 48 hours project Bratislava, člen poroty, vedenie záverečného workshopu.
2014 - Príhovor prezidentovi v mene vymenovaných profesorov.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/318863-prezident-vymenoval-50-novych-vysokoskolskych-profesorov/
https://archiv.prezident.sk/gasparovic/index2c8a.html?nahlad-foto&gallery_id=18759&language=
​2012 - 2013  - Člen festivalovej poroty jednominútových filmov Jameson, Praha, Karlovy Vary, ČR.
2004 - Iniciácia, organizácia prvej WEB stránky FTF VŠMU (2004).
2009 - 2010  - Workshop AČKO 2009, ÁČKO 2010, pedagogická supervízia.
2010 - Workshop Festanča - prednáška počas festivalu animovaných filmov na tému vzťahu scenáristky a animovanej tvorby.


Vedecká činnosť:

2024 - Collegium VFX, GD, DA v rámci Summitu 8 škôl FilmEU+ v Bratislave dňa 6.6.2024. Organizácia a moderovanie. Na Collegiu sa pracovne stretli zástupcovia 6 škôl a riešili budúcnosť digitálneho umenia na univerzitách v Európe.
2023 - 2024 Člen Výberovej komisie pre výberové konanie na obsadzovanie funkčných miest docentov a profesorov na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
2024 - Prezentácia HD štúdia na konferencii Future dev 2024 organizovanej SGDA na podporu vzdelávania HD na Slovensku.
2023 - Člen komisie ocenenia literárnej tvorby slovenských spisovateľov Cena SC PEN 2021 a 2022.
2023 - Posudok pre inauguračné konanie pedagóga FMK UTB Zlin Doc. MgA. Libora Nemeškala, Ph.D. FAMU, Praha.
2023 - IVGC 2023 Medzinárodná konferencia VFX a HD Bratislava
2023 - Recenzovanie príspevku s názvom „Získanie nových poznatkov o profesionálnych znalostiach v umení videohier pomocou pohľadu na dizajn“ predložený na publikovanie v Acta Ludlogica, 6. zväzku, číslo 1 (leto 2023).
2022 - Oponentský posudok habilitačnej práce Player Versus Monster habilitanta Mgr. et Mgr. Jaroslava Švelcha, Ph.D. na FAMU, Praha, ČR.
2022 - 2024 - vedúci riešiteľ grantu KEGA : „360° realita v mediálnom priestore, 010VŠMU-4/2022
2022 - Proměny dramaturgie 2022. Prednáška na konferencii 7-9.6.2022. Konfliktná montáž. Opava, ČR.
2022 - IVGC 2022. Organizácia a moderovanie dvojdňovej onlajn konferencie s názvom International Visual Effects  and Game Design Conference Bratislava 2022.  Konferencia sa konala 27-28.4.2022. 1. deň, 2. deň.
2021 - Proměny dramaturgie 2021. Prednáška na konferencii 9.11.2021. Neviditeľnosť 1. bodu zvratu vo filmoch Miloša Formana. Opava, ČR.
2021 - Gamescrunch Digital 2021. Prednáška na Workshope určený pre tvorcov herných projektov.
2021 - IVGC 2021. Organizácia a moderovanie dvojdňovej onlajn konferencie s názvom International Visual Effects  and Game Design Conference Bratislava 2021.  Konferencia sa konala 8-9.4.2021. 1. deň, 2. deň.
2020 - Proměny dramaturgie 2020. Prednáška na konferencii 8.12.2020. Neviditeľnosť 2. bodu zvratu. Opava, ČR.
2020 - Príspevok na videokonferencii IGNITE CONFERENCE IN VIENNA 2020, Ignite Digital Roundtables s názvom Design Thinking & Maker Culture: Sticky Learning for the 21st Century
https://twitter.com/dariahTeach/status/1252967678253453313
https://www.youtube.com/watch?v=An5FArZbTiA
2019 - Vedúci riešiteľ grantu AVF
2019 - Iniciácia akreditácie štúdijného programu Herný dizajn.
https://www.avfx.sk/obhajoba-suhlasu-s-akreditaciou-studijneho-programu-herny-dizajn
2019 - Erazmus+, pedagogická mobilita Katowice, Poľsko. Prednáška a popularizácia študijného programu vizuálnych efektov a herného dizajnu.
https://www.avfx.sk/erazmus-prezentacia-avfx-na-filmovej-skole-v-katowiciach
2019 - Dramaturgická konferencia v Opave, prednáška na konferencii13.9.2019, zaradenie prednášky do zborníka s názvom "Odpútavajúcí motív pri zobrazovaní náhody vo filmovom rozprávaní".
https://slideslive.com/38921238/09-ludovit-labik-odputavajuci-motiv-pri-zobrazovani-nahody-vo-filmovom-rozpravani
2019 - Erazmus +, návšteva a prednáška na Univerzite v Katowiciach.
https://www.avfx.sk/erazmus-prezentacia-avfx-na-filmovej-skole-v-katowiciach
2018 - Dramaturgická konferencia v Opave, prednáška, zaradenie prednášky do zborníka s názvom "Dramaturgia študentského dokumentárneho filmu".
https://www.slu.cz/slu/cz/aktuality/1/176
https://www.avfx.sk/2018-dramaturgicka-konferencia-v-opave-ii
2015 - 2020  - Akreditácia a realizácia Špičkového tímu v oblasti vizuálnych efektov.
2017 - Dramaturgická konferencia v Opave, prednáška, zaradenie prednášky do zborníka, .
http://www.audiovizualnitvorba.cz/promeny-dramaturgie/
https://www.avfx.sk/2017-dramaturgicka-konferencia-v-opave-i
https://slideslive.com/38904774/06-zaverecne-metafory-vo-filmovom-pribehu
2016 - riešiteľ grantu ARS Bratislaviensis
2014 - 2016 TEMPUS, medzinárodný projekt, spoluriešiteľ: Development of higher education and society by creating a collaborative environment in the field of arts and media through  regional student partnership in production of audio/video content.​
2013 - Prednáška na konferencii dokumentárneho filmu, ktorú organizovala Literární akademie (Soukromá vysoká škola josefa Škvoreckého) v Prahe, Vysoká škola múzických umení v Bratislavě a Česká televize.
2008 - 2009 - Spoluriešiteľstvo a spolupráca na medzinárodnom vedeckom projekte RIVERS. Účastníkmi projektu bolo 6 univerzít (4 americké, 2 európske) a ich cieľom bolo skúmať a vytvoriť dlhometrážny spoločný projekt týkajúci sa 6 najväčších svetových veľtokov. FTF VŠMU realizovala časť projektu týkajúceho sa veľtoku DUNAJ. Ďalším technickým cieľom bola realizácia prenosu veľkých obrazových dát internetom prostredníctvom know-how fi. AVID.
2008 - 2010 - vedúci riešiteľ grantu KEGA : „Laboratórium digitálnych efektov“
Projekt úspešne ukončený v roku 2010. Cieľom projektu bolo pripraviť založenie Ateliéru vizuálnych efektov, čo sa čiastočne aj prostredníctvom akreditačného spisu realizuje.
2007 - Spoluriešiteľ grantu Európsky sociálny fond.


Publikačná a editorská činnosť:

 • Príspevok 8 v zborníku International Conference of Visual Effects and Game Design "View of the International Quality of VŠMU's FTF Education and the VFX And GD Department."

1128550View of the International Quality of VŠMU's FTF Education and the VFX and GD Department. / Labík, Ľudovít [Autor, 100%] ; Neštepný, Peter [Recenzent] ; Viluda, Ľubomír [Recenzent] ; International Conference of Visual effects and Game Design [21.04.2023, Bratislava, Slovensko]
In: IVGC 2023 – TRANSFORMATIONS OF VISUAL EFFECTS IV [elektronický dokument] : Proceedings of conference papers of the International Conference VFX and GD in Bratislava 21.4.2023. / Labík, Ľudovít [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2023. – ISBN 978-80-8195-117-6, s. 59-81 [1,81 AH] [online]

 • Zostavenie zborníka  IVGC 2023 – Premeny vizuálnych efektov IV

1128558IVGC 2023 – TRANSFORMATIONS OF VISUAL EFFECTS IV [elektronický dokument] [zborník - odborný] : Proceedings of conference papers of the International Conference VFX and GD in Bratislava 21.4.2023. = IVGC 2023 – PREMENY VIZUÁLNYCH EFEKTOV IV / Labík, Ľudovít [Zostavovateľ, editor, 100%] ; Neštepný, Peter [Recenzent] ; Viluda, Ľubomír [Recenzent] ; Medzinárodná konferencia Vizuálnych efektov a Herného dizajnu Bratislava 2023, IV [21.04.2023, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2023. – 85 s. [6 AH] [online]. – ISBN 978-80-8195-117-6

1085124: Spomienky študenta strihovej skladby FAMU 1977–1982 / Labík, Ľudovít [Autor, VSMUFTFAVE, 100%] ; Polenský, Tomáš [Recenzent] ; Kino NFA Ponrepo [02.05.2023, Praha, Česko]. – text, fotogr., tab. – [slovenčina]. – [OV 040]. – [ŠO 8202]. – [kapitola]. – ISBN 978-80-7331-638-9
In: Česká škola střihové skladby / Böhm, Michal [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : Akademie múzických umění v Praze, 2023. – ISBN 978-80-7331-638-9, s. 143-168 [1,31 AH]

 • Príspevok 7 v zborníku International Conference of Visual Effects and Game Design "The Dilemma of Education of Game Design in Slovakia."

1027179: The Dilemma of Education of Game Design in Slovakia : Conference Contribution 7 / Labík, Ľudovít [Autor, 100%] ; International Conferencie of Visual Effects and Game Design, 3 [28.04.2022-29.04.2022, Bratislava, Slovensko]
In: IVGC 2022 – Premeny vizuálnych efektov III [elektronický dokument] / Labík, Ľudovít [Zostavovateľ, editor] ; Komorný, Štefan [Recenzent] ; Szomolányi, Anton [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2022. – ISBN 978-80-8195-112-1, s. 121-131

 • Zostavenie zborníka  IVGC 2022 – Premeny vizuálnych efektov III

1027105: IVGC 2022 – Premeny vizuálnych efektov III [elektronický dokument] [zborník - vedecký] = IVGC 2022 – Transformations of Visual Effects III / Labík, Ľudovít [Zostavovateľ, editor, 100%] ; Komorný, Štefan [Recenzent] ; Szomolányi, Anton [Recenzent] ; International Conferencie of Visual Effects and Game Design, 3 [28.04.2022-29.04.2022, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2022. – 132 s. – ISBN 978-80-8195-112-1

 • Konferenčný príspevok International electronic scientific and practical journal “WayScience” Distance Entrance Exams to Art Colleges

443465: Distance Entrance Exams to Art Colleges / Labík, Ľudovít [Autor, 100%] ; The 2nd International Scientific and Practical Internet Conference, 2 [04.02.2021-05.02.2021, Dnipro, Ukrajina]
In: International electronic scientific and practical journal “WayScience” [elektronický dokument] . – Ukrajina : Dnipro. – ISSN (online) 2664-4819. – Roč. 4, č. 7 (2021), s. 80-99 [0,68 AH] [online]

 • Zostavenie zborníka  IVGC 2021 – Premeny vizuálnych efektov II

447903: IVGC 2021 – Premeny vizuálnych efektov II [elektronický dokument] = IVGC 2021 – Transformations of Visual Effects II / Labík, Ľudovít [Zostavovateľ, editor, 100%] ; Lúčny, Andrej [Recenzent] ; Hollý, Marek [Recenzent] ; International Conference of Visual Effects and Game Design, 2 [08.04.2021-09.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Roč. 2. – Bratislava (Slovensko) : Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2021. – 260 s. [17,53 AH]. – ISBN 978-80-8195-093-3

 • Konferenčný príspevok 8 na International Conference of Visual Effects and Game Design "O myšlienke otvoriť herný dizajn na FTF VŠMU"

448000: O myšlienke otvoriť herný dizajn na FTF VŠMU : Konferenčný príspevok 8 / Labík, Ľudovít [Autor, 100%] ; International Conference of Visual Effects and Game Design, 2 [08.04.2021-09.04.2021, Bratislava, Slovensko]
In: IVGC 2021 – Premeny vizuálnych efektov II [elektronický dokument] / Labík, Ľudovít [Zostavovateľ, editor] ; Lúčny, Andrej [Recenzent] ; Hollý, Marek [Recenzent]. – 1. vyd. – Roč. 2. – Bratislava (Slovensko) : Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2021. – ISBN 978-80-8195-093-3, s. 254-257

 • Príspevok v zborníku z konferencie Premeny filmových vizuálnych efektov 2019. Potreba vizuálnych efektov vo filmovom a hernom priemysle.

216134: Potreba vizuálnych efektov vo filmovom a hernom priemysle / Labík, Ľudovít [Autor, 100%] ; Premeny filmových vizuálnych efektov [26.04.2019, Bratislava, Slovensko]
In: Premeny filmových vizuálnych efektov [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Príspevky z konferencie vizuálnych efektov a herného dizajnu / Labík, Ľudovít [Zostavovateľ, editor] ; Hardoš, Jozef [Recenzent] ; Hollý, Marek [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Rektorát VŠMU. Centrum umenia a vedy VŠMU, 2020. – ISBN 978-80-8195-063-6, s. 7-32 [tlačená forma] [online]

 • Proměny dramaturgie 2020. Neviditeľnosť 2. bodu zvratu. ISBN 978-80-7510-445-8, kolektívna monografia k súčasným umeleckým dramaturgiám, Opava, ČR.

244392: Neviditeľnosť 2. bodu zvratu / Labík, Ľudovít [Autor, 100%] ; Proměny dramaturgie 4 [08.12.2020-09.12.2020, Opava, Česko]
In: Proměny dramaturgie 4 [textový dokument (print)] : Dramaturgie v offline a online prostoru : kolektivní monografie k současným uměleckým dramaturgiím / Horsáková, Monika [Zostavovateľ, editor] ; Zelinský, Miroslav [Zostavovateľ, editor] ; Konečný, Lubomír [Recenzent] ; Řehořík, Pavel [Recenzent]. – 1. vyd. – Opava (Česko) : Slezská univerzita v Opavě. Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2020. – ISBN 978-80-7510-445-8, s. 8-23

184535: Premeny filmových vizuálnych efektov [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Príspevky z konferencie vizuálnych efektov a herného dizajnu / Labík, Ľudovít [Zostavovateľ, editor] ; Hardoš, Jozef [Recenzent] ; Hollý, Marek [Recenzent] ; Premeny filmových vizuálnych efektov [26.04.2019, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Rektorát VŠMU. Centrum umenia a vedy VŠMU, 2020. – 154 s. [tlačená forma] [online]. – ISBN 978-80-8195-063-6

216245: Odpútavajúci motív pri zobrazovaní náhody vo filmovom rozprávaní / Labík, Ľudovít [Autor, 100%] ; Proměny dramaturgie 3 [12.11.2019-13.11.2019, Opava, Česko]
In: Proměny dramaturgie 3 [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Mezi produkcí a reflexí : kolektivní monografie k současným uměleckým dramaturgiím / Mráz, Vladimír [Recenzent] ; Minařík, Petr [Recenzent]. – 1. vyd. – Opava (Česko) : Slezská univerzita v Opavě. Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2019. – ISBN 978-80-7510-390-1, s. 34-50

107799: Dramaturgia časozberného filmu v škole : úspešný školský dokumentárny film neštudenta dokumentárnej tvorby / Labík, Ľudovít [Autor, 100%]
In: Proměny dramaturgie 2 [textový dokument (print)] : aktuální profesní a pedagogická situace dramaturgií : kolektivní monografie k současným uměleckým dramaturgiím / Hrínová, Barbora [Recenzent] ; Hlavica, Marek [Recenzent]. – 1. vyd. – Opava (Česko) : Slezská univerzita v Opavě, 2018. – ISBN 978-80-7510-321-5, s. 37-52 [tlačená forma]

100968: Záverečná metafora vo filmovom príbehu : dôraz na pedagogické východiská vo vzťahu k dramaturgii / Labík, Ľudovít [Autor, 100%]
In: Proměny dramaturgie 1 [textový dokument (print)] : profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie : kolektivní monografie k problematice současné divadelní, filmové, televizní i jiné dramaturgie / Kudláč, Jakub [Recenzent] ; Minařík, Petr [Recenzent]. – 1. vyd. – Opava (Česko) : Slezská univerzita v Opavě, 2017. – ISBN 978-80-7510-267-6, s. 110-125 [tlačená forma]

 • Dramaturgia strihovej skladby, Nakladateľstvo VerBum, 2013, ISBN 978-80-87500-30-9 , monografia, 340 normostrán. Zahraničné citácie.

280535: Dramaturgia strihovej skladby : horizontálna a vertikálna štruktúra filmového príbehu / Labík, Ľudovít [Autor, 100%] ; Valušiak, Josef [Recenzent] ; Pašš, Patrik [Recenzent] ; Bobková, Eva [Recenzent]. – 1. vyd. – Zlín (Česko) : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2013. – 218 s. [17,47 AH]. – ISBN 978-80-87500-30-9

 • Strihová skladba v spravodajských a publicistických televíznych žánroch, 2012, ISBN: 978-80-89439-34-8, skriptá určené pre 1. ročník FTF VŠMU. Citácie.

257844: Strihová skladba v spravodajských a publicistických televíznych žánroch [elektronický dokument] : učebné texty študijného programu strihovej skladby Filmovej a televíznej fakulty VŠMU / Labík, Ľudovít [Autor, 100%] ; Kopicová, Gabriela [Recenzent] ; Ciel, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Rektorát VŠMU. Centrum umenia a vedy VŠMU, 2012. – 64 s. [3,23 AH] [online]. – (Edícia VŠMU ft). – ISBN 978-80-89439-34-8

 • Kapitoly strihovej dramaturgie. 2007, wikipedický prehľad filmovej reči z oblasti strihovej skladby určený pre e-learningové vzdelávanie.

 • Strihová skladba televíznych žurnalistických žánrov, 2001.

 • Dizertačná práca s témou: Komédia - smiech vo filme Bud Bindi, 2001.


Dramaturgická spolupráca na filmoch:

2022 - Kamarádi v ghettu, (Friends of the Ghetto), dokumentárny film, 79´, r. Tomáš Vynikal, ČR.
2020 - Smečka, dráma, 94´, r. Tomáš Polenský, ČR.
2019 - Neumlčené hlasy Beslanu, 53´, dokumentárny film, r. Tomáš Polenský, ČR.
2017 - Únos, dráma, 95´, r. Mariana Čengel-Solčanská
2015 - Lháři, dráma, 27´, r. Róbert Hložanka,
2011 - Jama, dokumentárny film, r. Jiří Stejskal, víťazný film Fresh festu FAMU Praha, ČR.
2010-2011  - M. R. Štefánik - dlhometrážny dokumentárny film. 4/4, 1/4. dielu. Výroba: Kanimex s.r.o., s. a r. Pavol Kanis,
1986 - dodnes asi 400-500 dramaturgických spoluprác na školských filmoch študentov na Slovensku, ČR, študentov Erazmu, Letných škôl, Ďalších vzdelávaní, workshopov a amatérskych filmov.

Autorská strihová skladba:

2014 - A predsa sa točí" / cyklus; Ateliér vizuálnych efektov - 40´, dokumentárny strihový film pre RTVS
2014 - A predsa sa točí" / cyklus; Ďalšie vzdelávanie - 40´, dokumentárny strihový film pre RTVS

2012 - Bojná, dokumentárny film, 27´, r. Stanislav Kunda, 

2011 - Príbeh bratislavského hradu - 2011, animovaný film. Sc. a r: Vladimír Malík, Prix Danube, BAB 2011. 

1995-2001 - Seriál BUD BINDI, STV Bratislava, scenár a réžia: Jozef Slovák, Jozef Heriban, Pavol Jursa, Kamera: Ján Ďuriš, Stanislav Szomolanyi.
Čestné uznanie 37 IFF Golden Gate Awards 1994
Gold Award IFF Houston 1995
Silver Spire Winner – 39. FF Golden Gate Awards San Francisco (USA) 1996
Bronz Award  IFF Houston 1994
Čestné uznanie IFF Philadelphia 1996     

2000 - Verím v európsku úniu,(29´)                 
2001 - Genetický kongres,(20´)         
2001 - Vitaj v Nato, Slovensko, (22´) 
Reprezentácia na  IFF Florida Fest 2002-10-18.
Vybraný do hlavnej súťaže na IFF Kerala 2002 a IFF Sao Paulo 2002.

1993 - Príbeh Mateja Hozu, TV videofilm 85´, vyrobilo štúdio Artepp, r. Peter Mikulík, k. J.Ďuriš. Nakrútené na motívy poviedky V. Šikulu  „Ornament“..

1993 - Wolves (Vlci), 35mm,  87ˇ, réžia: Steven Carver (USA), Producent: Arthur Brauner. Koprodukcia ZSSR, USA, Nemecko. Americkí herci v projekte určenom pre americké homevideo s ekologickou akčnou zápletkou. Práca na filme na americký spôsob.

1990–1992  - Alaska Kid (Goldrush), 13 dielny hraný 35mm film určený pre amerického diváka, koprodukcia Poľsko, Slovensko, ZSSR, Nemecko, USA, producent: Arthur Brauner (N), produkcia Wolf Brauner, hudba: John Cameron (VB), réžia: James Hill (VB). 
Film na motívy Jacka Londona z obdobia Zlatej horúčky na Aljaške.  Americké kulisy, americkí herci v ruských exteriéroch. Mixáž americkej a nemeckej verzie realizovaná v Berlíne. Seriál bol odabovaný do češtiny a odvysielaný okrem iných amerických a európskych televízií na TV stanici Nova.

1985-90  - Videofilm SFT Koliba, spoluzakladteľl štúdia - vytvorenie prvých technológií hraného filmu pre postprodukciu videotechnológiami (prvá videostrižňa na Slovensku s takýmto postprodukčným zameraním). Strihač animovaných filmov SFT Koliba.

Cca 220 audiovizuálnych rôznometrážnych diel, v ktorých ako strihač spolupracoval s týmito režisérmi: Fenič, Fifík, M.Slivka, Zachar, Urc, Fornay, Oparty, Lexmann, Jurišič, Kaboš, Blejová, Pogran, Kamenický, Záchenský, Slavíková, Kendy, Lukáčik, Riccotti, Rapoš, Dobiš, Brachtl, Ondruš, Bolerázsky, Velický, Homolka, Janovský, Zeman, Hojnoš, Mančuška, Hlaváč, Hanúsek, Ruppeldt, Makara, Floreán, Skokánek, Dučák, Ferko, Kolber, Potroková, Klaučová, Mrázek, Chmelík, Cho, Vávrová, Biskupič, J.Slivka, Černák, Ridošová, Lembovič, Veselý, Longauer, Homola, Asvanyi, Kubáň, Palonder, Jedlička, Sladký, Jursa, Matúš, Zabloudil, Skultéty, Mrázek...  (62)

1983-1985 - SFT Koliba, Hraný film, asistent strihu.

1982 - diplomový projekt Nemocný-í, ktorý bol prvým absolvenstkým diplomovým projektom v histórii FAMU vyhotovený digitálnou videotechnológiou.

Klauzúrne pásmo, LS

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Making of, LS

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Preprodukcia umeleckého výkonu, Klauzúrne pásmo, ZS

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Making of, ZS

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Kľúčovanie v pohybe, ZS

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Autoportrét

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Púťová atrakcia

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

+2

1. Bc. ročník

Analýza triku, tutoriál, tímové práce

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

VFX pre iné ateliéry, 1. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Klauzúrne pásmo, 2. ročník, LS

Making of, 2 ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Klauzúrne pásmo, 2. ročník, ZS

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Bábka vo virtuálnom prostredí

Vertigo efekt

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Púťová atrakcia, 2. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Making of, 3. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Bábka vo virtuálnom prostredí

Príprava Mgr. projektu

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Spolupráca s externým prostredím, Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Pedagogický seminár

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

+1

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

+1

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Diplomová práca

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium