Vedúci AVFX
Vzdelanie

2013 - nadobudnutý titul „Prof.“ FTF VŠMU Bratislava, pedagogické vzdelanie ukončené inauguračným procesom
2007 - nadobudnutý titul „Doc.“, FTF VŠMU Bratislava, pedagogické vzdelanie ukončené habilitačným procesom
2001 - nadobudnutý titul „ArtD.“, FTF VŠMU, Bratislava, ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie, doktorandský stupeň
1982 - nadobudnutý titul „Mgr.“, FAMU, Praha, vysokoškolské vzdelanie, magisterský stupeň

Výber profesionálnych projektov

Autorská strihová skladba:
1982 - diplomový projekt Nemocný-í, ktorý bol prvým diplomovým projektom v histórii FAMU vyhotovený videotechnológiou.

V rokoch 1983-1985 pracoval v SFT Koliba Hraný film ako asistent strihu, v rokoch 1985-90 spoluzakladal štúdio Videofilm SFT Koliba - vytvoril prvé technológie hraného filmu pre postprodukciu videotechnológiami (prvá videostrižňa na Slovensku s takýmto postprodukčným zameraním). Pracoval aj ako strihač animovaných filmov SFT Koliba.  

Do tohto obdobia spadá cca 220 audiovizuálnych rôznometrážnych diel, v ktorých ako strihač spolupracoval s týmito režisérmi: Fenič, Fifík, M.Slivka, Zachar, Urc, Fornay, Oparty, Lexmann, Jurišič, Kaboš, Blejová, Pogran, Kamenický, Záchenský, Slavíková, Kendy, Lukáčik, Riccotti, Rapoš, Dobiš, Brachtl, Ondruš, Bolerázsky, Velický, Homolka, Janovský, Zeman, Hojnoš, Mančuška, Hlaváč, Hanúsek, Ruppeldt, Makara, Floreán, Skokánek, Dučák, Ferko, Kolber, Potroková, Klaučová, Mrázek, Chmelík, Cho, Vávrová, Biskupič, J.Slivka, Černák, Ridošová, Lembovič, Veselý, Longauer, Homola, Asvanyi, Kubáň, Palonder, Jedlička, Sladký, Jursa, Matúš, Zabloudil, Skultéty, Mrázek... 

Alaska Kid (Goldrush) - 1990–1992, 13 dielny hraný 35mm film určený pre amerického diváka, koprodukcia Poľsko, Slovensko, ZSSR, Nemecko, USA, producent: Arthur Brauner (N), produkcia Wolf Brauner, hudba: John Cameron (VB), réžia: James Hill (VB). 
Film na motívy Jacka Londona z obdobia Zlatej horúčky na Aljaške.  Americké kulisy, americkí herci v ruských exteriéroch. Mixáž americkej a nemeckej verzie realizovaná v Berlíne. Seriál bol odabovaný do češtiny a odvysielaný okrem iných svetových televízií na TV stanici Nova.

Wolves (Vlci) – 1993, 35mm,  87ˇ, réžia: Steven Carver (USA), Producent: Arthur Brauner. Koprodukcia ZSSR, USA, Nemecko. Americkí herci v projekte určenom pre americké homevideo s ekologickou akčnou zápletkou. Práca na filme na americký spôsob.

Príbeh Mateja Hozu – 1993,  TV videofilm 85´, vyrobilo štúdio Artepp, r. Peter Mikulík, k. J.Ďuriš. Nakrútené na motívy poviedky V. Šikulu  „Ornament“..

Seriál BUD BINDI -  STV Bratislava, Scenár a réžia: Jozef Slovák, Jozef Heriban, Pavol Jursa, Kamera: Ján Ďuriš, Stanislav Szomolanyi

Čestné uznanie 37 IFF Golden Gate Awards 1994
Gold Award IFF Houston 1995
Silver Spire Winner – 39. FF Golden Gate Awards San Francisco (USA) 1996
Bronz Award  IFF Houston 1994
Čestné uznanie IFF Philadelphia 1996      

Verím v európsku úniu, 2000, (29´)                  

Genetický kongres, 2001,(20´)          

Vitaj v Nato, Slovensko, 2001, (22´)  

Reprezentácia na  IFF Florida Fest 2002-10-18.
Vybraný do hlavnej súťaže na IFF Kerala 2002 a IFF Sao Paulo 2002.

M. R. Štefánik - 2010-11, dlhometrážny dokumentárny film. Supervízia a dramaturgia, 4/4, 1/4.  dielu.
Výroba: Kanimex s.r.o., Scenár a réžia: Pavol Kanis, Kamera: Jozef Bábik.

Príbeh bratislavského hradu - 2011, animovaný film. Scenár a réžia: Vladimír Malík.
Ateliér vizuálnych efektov - 40´, dokumentárny strihový film pre RTVS, 2014
Ďalšie vzdelávanie - 40´, dokumentárny strihový film pre RTVS, 2014


Pedagóg na FTF VŠMU od roku 1986.

2011 - dodnes. Vedúci ateliéru AVFX FTF VŠMU.
2011 - Zakladateľ ateliéru AVFX FTF VŠMU.
1995 - Spoluzakladateľ Katedry strihovej skladby na FTF VŠMU.
2000 - 2006. Vedúci ateliéru a poverený riadením ASS FTF VŠMU.
1995 - dodnes. Vedúci mnohých bakalárskych a diplomových prác na FTF VŠMU.
2009 - 2012 - člen Akademického senátu FTF VŠMU.

Individuálne vedenie študentov v sledovanom období:

2000 - dodnes. Školiteľ doktorandov Ateliéru strihovej skladby a Ateliéru vizuálnych efektov.
Individuálne vedenie študentský projektov iných ateliérov.
http://bratislavaiff.sk/en/blog-en/mini-interview-daniel-rihak/
2004 – 2014.Výučba zahraničných študentov v rámci projektu Erazmus v oblasti filmovej strihovej dramaturgie v anglickom jazyku.
Vedúci mnohých ročníkov strihovej skladby a vizuálnych efektov.
2006 Oponent doktorandskej práce na FTF VŠMU.

Pedagóg na FMK UTB ZLÍN - Česká republika od  roku 2008.

Výučba predmetov: Filmová analýza, Dramaturgia, Filmová řeč a ďalšie.
Výučba zahraničných študentov Erasmus v anglickom jazyku.
Školiteľ alebo oponent študentov na bakalárskom alebo magisterskom stupni štúdia.
Pedagóg workshopov Tesák, Dešná 2008, 2009. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Pedagogické vedenie študentských filmov ocenených v zahraničí.
Vedúci školiteľ doktorandov v programe strihovej skladby, dramaturgie a scenáristiky.
http://www.utb.cz/fmk/o-fakulte/lide-na-fmk?sid=labik


Pedagogická činnosť mimo pracovný úväzok:

2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 Festival Černá Věž. Národný festival amatérskych a študentských filmov České Budejovice, člen poroty v kategórii: Malý film, Velký film, Studentský film, Nezávislý film.
http://festivalcernavez.cz/client-testimonials/ludovit-labik/
2018 - Člen poroty študentského festivalu Áčko 2018.
2018 - Člen poroty filmového festivalu Svitavská klapka 2018.
https://www.svitavskaklapka.cz/
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 - organizácia Workshopov vizuálnych efektov na pôde FTF VŠMU.
https://www.avfx.sk/konferencia-vfx-2019-premeny-vizualnych-efektov
https://www.avfx.sk/2018-workshop-konferencia-avfx
https://www.avfx.sk/fotogaleria/2017-workshop-avfx
https://www.avfx.sk/fotogaleria/2016-greenscreen-workshop-avfx
https://www.avfx.sk/fotogaleria/2015-greenscreen-workshop-avfx
2015 - medzinárodné pedagogické vedenie študenta zo Srbska v rámci medzinárodného projektu Tempus.
2015 - prednášky v rámci Workshopu východoslovenských amatérov v Margecanoch.
2016, 2015, 2014 - 48 hours project Bratislava, člen poroty, vedenie záverečného workshopu.
2014 - Príhovor prezidentovi v mene vymenovaných profesorov.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/318863-prezident-vymenoval-50-novych-vysokoskolskych-profesorov/
https://archiv.prezident.sk/gasparovic/index2c8a.html?nahlad-foto&gallery_id=18759&language=
​2013, 2012 - Člen festivalovej poroty jednominútových filmov Jameson, Praha, Karlovy Vary, ČR.
Iniciácia, organizácia prvej WEB stránky FTF VŠMU (2004).
2006 - 2018 Zakladateľ a organizátor Letnej školy filmového jazyka FTF VŠMU. Úspešná realizácia 10 ročníkov komerčného podujatia na pôde FTF VŠMU. Organizácia a prednášky.
2006 Zakladateľ a organizátor Ďalšieho vzdelávania filmového jazyka FTF VŠMU. Úspešná realizácia 6 ročníkov komerčného podujatia na pôde FTF VŠMU. Organizácia a prednášky.
2010, 2009 - Workshop AČKO 2009, ÁČKO 2010, pedagogická supervízia.
2010 - Workshop Festanča - prednáška počas festivalu animovaných filmov na tému vzťahu scenáristky a animovanej tvorby.


Vedecká činnosť:

2019 - Iniciácia akreditácie štúdijného programu Herný dizajn.
https://www.avfx.sk/obhajoba-suhlasu-s-akreditaciou-studijneho-programu-herny-dizajn
2019 - Erazmus+, pedagogická mobilita Katowice, Poľsko. Prednáška a popularizácia študijného programu vizuálnych efektov a herného dizajnu.
https://www.avfx.sk/erazmus-prezentacia-avfx-na-filmovej-skole-v-katowiciach
2019 - Prednáška na dramaturgickej konferencii v Opave, zaradenie prednášky do zborníka s názvom Odpútavací motív pri zobrazovaní náhody vo filmovom rozprávaní.
https://slideslive.com/38921238/09-ludovit-labik-odputavajuci-motiv-pri-zobrazovani-nahody-vo-filmovom-rozpravani
2019 - Erazmus +, návšteva a prednáška na Univerzite v Katowiciach.
https://www.avfx.sk/erazmus-prezentacia-avfx-na-filmovej-skole-v-katowiciach
2018 - Prednáška na dramaturgickej konferencii v Opave, zaradenie prednášky do zborníka s názvom Dramaturgia študentského dokumentárneho filmu.
https://www.slu.cz/slu/cz/aktuality/1/176
https://www.avfx.sk/dramaturgicka-konferencia-v-opave-ii
2015/2018 - Akreditácia a realizácia Špičkového tímu v oblasti vizuálnych efektov.
2017 - Prednáška na dramaturgickej konferencii v Opave, zaradenie prednášky do zborníka
http://www.audiovizualnitvorba.cz/promeny-dramaturgie/
https://www.avfx.sk/dramaturgicka-konferencia-v-opave
https://slideslive.com/38904774/06-zaverecne-metafory-vo-filmovom-pribehu
2016 - riešiteľ grantu ARS Bratislaviensis
2013 - Monografia: Dramaturgia strihovej skladby.
2014/2016 - TEMPUS, medzinárodný projekt, spoluriešiteľ: Development of higher education and society by creating a collaborative environment in the field of arts and media through  regional student partnership in production of audio/video content.​
http://www.avfx.sk/tempus-medzinarodny-projekt
2013 - Prednáška na konferencii dokumentárneho filmu, ktorú organizovala Literární akademie (Soukromá vysoká škola josefa Škvoreckého) v Prahe, Vysoká škola múzických umení v Bratislavě a Česká televize.
2008/2009 - Spolupráca na medzinárodnom vedeckom projekte RIVERS. Účastníkmi projektu bolo 6 univerzít (4 americké, 2 európske) a ich cieľom bolo skúmať a vytvoriť dlhometrážny spoločný projekt týkajúci sa 6 najväčších svetových veľtokov. FTF VŠMU realizovala časť projektu týkajúceho sa veľtoku DUNAJ. Ďalším technickým cieľom bola realizácia prenosu veľkých obrazových dát internetom prostredníctvom know-how fi. AVID.
2008/2010 - vedúci riešiteľ grantu KEGA : „Laboratórium digitálnych efektov“
Projekt úspešne ukončený v roku 2010. Cieľom projektu bolo pripraviť založenie Ateliéru vizuálnych efektov, čo sa čiastočne aj prostredníctvom tohto akreditačného spisu realizuje.
2007 - Spoluriešiteľ grantu Európsky sociálny fond.


Publikačná činnosť:

  • Premeny filmových vizuálnych efektov. Zborník z Konferencie vizuálnych efektov FTF VŠMU 2019. Zostavovanie zborníka a príspevok s názvom: Potreba vizuálnych efektov vo filmovom a hernom priemysle. ISBN: 978-80-8195-063-6.
  • Proměny dramaturgie 2019. Odpútavací motív pri zobrazovaní náhody vo filmovom rozprávaní. Kolektívna monografia k súčasným umeleckým dramaturgiám.
  • Proměny dramaturgie 2018, Úspešný školský dokumentárny film neštudenta dokumentárnej tvorby, ISBN: 978-80-7510-321-5, kolektívna monografia k súčasným umeleckým dramaturgiám.
  • Proměny dramaturgie 2017, Záverečná metafóra vo filmovom príbehu. ISBN 978-80-7510-267-6, Kolektivna monografia k problematike súčasnej divadelnej, filmovej, televíznej a inej dramaturgie.
  • Dramaturgia strihovej skladby, Nakladateľstvo VerBum, 2013, ISBN 978-80-87500-30-9 , monografia, 340 normostrán,
  • Strihová skladba v spravodajských a publicistických televíznych žánroch, 2012, ISBN: 978-80-89439-34-8, skriptá určené pre 1. ročník FTF VŠMU.
  • Kapitoly strihovej dramaturgie. 2007, wikipedický prehľad filmovej reči z oblasti strihovej skladby určený pre e-learningové vzdelávanie.
  • Strihová skladba televíznych žurnalistických žánrov, 2001.
  • Dizertačná práca s témou: Komédia - smiech vo filme Bud Bindi, 2001.


 

Videá

Bakalárska práca

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

+2

3. Bc. ročník

+2

3. Bc. ročník

+2

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Aya

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

Diplomová práca

Mgr. štúdium

Mgr. a ArtD. ročník

+1

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník