Profile picture for user Kološ Peter
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2018/2019

1. Bc. ročník

Autoportrét
Kološ Peter
Fotodokumentácia
Popis fotodokumentácie

Cvičenie realizované na tému 2D autoportrét.