Profile picture for user Černaj Richard
Začiatok bakalárskeho štúdia
+3

2. Bc. ročník

Video
Synopsis autoportrétu, treatment, analýza projektu
Černaj Richard