Profile picture for user Greguš Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia

1. Bc. ročník

Autoportrét

Fotomontáž vyjadruje dobrodružného ducha a zároveň optimizmus človeka konfrontovaného prekážkami života. Som v kľude, napriek tomu, že sa miestnosť pomaly zatápa vodou a číhajú v nej nástrahy. Celý obrázok je de facto metaforou pozitívneho myslenia a ambície. 

Greguš Adam